Stroj na jednotky
Zážitkové domáce učenie

Stroj na jednotky je program špeciálne vyvinutý pre domáce zážitkové učenie sa žiakov 1.-9. ročníka základných škôl. Motivuje deti pravidelne si precvičovať učivo zo slovenčiny, matematiky a anglického jazyka zábavnou formou. Garantuje zlepšenie tvorivej schopnosti, predstavivosti, vedomostí,  prospechu v škole i objavenie talentu.

  • Deti motivuje k učeniu aj súťaž o hodnotné ceny ako iPhone, Playstation, Bicykel...
  • Absolvent Stroja na jednotky získa 12 certifikátov na jednotky, ktoré zabezpečia získanie 12 jednotiek z precvičovaných predmetov
  • Momentálne Stroj na jednotky využíva viac ako 40.000 žiakov zo Slovenska a z Česka
  • Učenie je prístupné kdekoľvek a kedykoľvek v PC, tablete aj v mobile, stačia vaše prihlasovacie údaje
  • Stroj na jednotky je unikátny slovenský produkt
  • Registrácia je platná na celý školský rok len za 10 EUR

Demo ukážka

Stroj na jednotky obsahuje vyše 5.000 úloh vyvinutých elitnými učiteľmi z praxe. Úlohy korešpondujú s učivom a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím plánom MŠ SR. Prešli niekoľkonásobnou korektúrou a zapracovali sme do nich pripomienky od stoviek učiteľov.

Ako to funguje?

Stroj na jednotky obsahuje Cvičisko, Bojisko, Opakovanie. Registráciou automaticky vaše dieťa získava aj prístup do digitálnej učebnice bezkriedy.sk, neobmedzený počet precvičovaní diktátov Diktáty+ a bonusový obsah v podobe učiva z predošlých ročníkov.

Počas školského roka žiaci každého ročníka absolvujú 16 súťažných kôl. Pred každým súťažným kolom si dieťa môže precvičiť učivo v Cvičisku a následne absolvovať súťažné kolo v Bojisku. Každé súťažné kolo je zostavené z úloh zo slovenčiny, matematiky a anglického jazyka. Za každú vyriešenú úlohu získa žiak body, ktoré ho posúvajú v rebríčku vyššie. Výsledky sú hneď viditeľné po skončení každého súťažného kola. Svoje výsledky si môže porovnať s rovesníkmi na celom Slovensku.

Mimo súťaže si môžu žiaci precvičovať svoje vedomosti riešením zábavných úloh z databázy viac ako 5.000 úloh. Kombinácia precvičovania, opakovania a súťaže je ideálna pre motiváciu žiakov a dosiahnutie lepšieho prospechu.

Žiaci sú motivovaní taktiež získaním hodnotných cien ako iPhone, Playstation, bicykel a pod., pokiaľ sa umiestnia na popredných pozíciách. Žiak taktiež dostane 12 certifikátov na jednotky, ktoré mu zabezpečia získanie dodatočných jednotiek v škole za zodpovednú prípravu. Certifikáty sa vydávajú jedenkrát za štvrťrok z každého z absolvovaných predmetov, čiže zo slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka. Väčšina učiteľov oceňuje, že deti sa aktívne pripravujú na vyučovanie a jednotky deťom zapíšu do žiackych knižiek i klasifikačného hárku.

Program zostavili najlepší odborníci z oblasti vzdelávania spolu s učiteľmi z najväčšieho portálu pre učiteľov – zborovňa.sk a tvorcami učebných a vzdelávacích pomôcok prestížneho vydavateľstva Taktik.


Zaregistrujte svoje dieťa do zážitkového domáceho učenia!

Chcete sa pripojiť k viac ako 40.000 rodičom a zlepšiť vedomosti a prospech svojmu dieťaťu? Vzdelanie je najlepšia investícia do budúcnosti. Umožnite svojmu dieťaťu zábavné a rýchle učenie a lepšie známky len za 1€ na mesiac.