Druhý ročník úspešnej
vzdelávacej súťaže

 • Stroj na jednotky je najúspešnejší edutrenažér na Slovensku a v Českej republike
 • Zabezpečuje domáce zábavné učenie a precvičovanie vedomostí
 • Deti získajú až 12 Certifikátov na jednotky
 • Garantujeme zlepšenie vedomostí a prospechu žiakov
 • Deti motivuje k učeniu aj súťaž o hodnotné ceny
 • Doteraz Stroj na jednotky využíva vyše 35.000 žiakov zo Slovenska a z ČR
 • Unikátne zábavné úlohy Made in Slovakia na PC, tablete aj v mobile

Demo ukážka

Stroj na jednotky obsahuje vyše 5.000 úloh vyvinutých elitnými učiteľmi z praxe. Úlohy korešpondujú s učivom a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím plánom MŠ SR. Prešli niekoľkonásobnou korektúrou a zapracovali sme do nich pripomienky od stoviek učiteľov.

Nové zábavné úlohy

 • DETEKTÍVKA
  Pátraním po chybách si žiak preverí svoj dôvtip

 • NEBEZPEČNÁ ZÓNA
  Náročné úlohy na čas len pre "odvážlivcov"

 • STRELNICA
  Žiak zostrelí správnu odpoveď

 • VEDOMOSTNÁ ČASOVKA
  Preverí všeobecný prehľad žiaka z rôznych oblastí

 • AJ SLOVNÍČEK+
  Bonusový slovníček na rozšírenie slovnej zásoby žiaka

 • DIKTÁTY+
  Bonusové diktáty pre vlastnú potrebu a precvičovanie žiaka

Deti sú deti a najlepšie ich zaujme hravá a zábavná forma učenia. Náš kreatívny tím pre nich vymyslel nové unikátne atraktívne úlohy na nový školský rok.

Certifikáty na jednotky

Každý štvrťrok má žiak možnosť získať 3 certifikáty na jednotky z Matematiky, Slovenského a Anglického jazyka, teda 12 jednotiek za školský rok. Drvivá väčšina učiteľov oceňuje, že sa deti aktívne pripravujú na vyučovanie a jednotky žiakom zapíšu.

Referencie

Stroj na jednotky je originálny slovenský produkt a najúspešnejší edutrenažér na Slovensku a v ČR. Za svoju kvalitu už získal vyše 2000 odporúčaní od učiteľov ZŠ. Vedomosti a známky si v ňom zlepšilo vyše 30.000 detí z vyše 1000 základných škôl. Program bol pripravený v spolupráci s najlepšími učiteľmi z najväčšieho portálu pre učiteľov – zborovna.sk a tvorcami učebníc prestížneho vydavateľstva učebníc Taktik.

Ako to funguje?

Počas školského roku žiaci absolvujú 12 súťažných kôl. Pred každým súťažným kolom si žiak učivo precvičí v „Cvičisku“ a až potom absolvuje súťažné kolo „Bojisko“. Za každú vyriešenú úlohu získa body, ktoré ho posúvajú v rebríčku vyššie. Výsledky sú online ihneď po ukončení každého kola , žiak si môže porovnať svoje vedomosti s deťmi z celého Slovenska. Mimo súťaže si môžu precvičovať svoje vedomosti v časti Opakovanie, Diktáty plus a Slovníček plus. Kombinácia precvičovania, opakovania a súťaže je ideálna pre motiváciu žiakov a dosiahnutie lepšieho prospechu. Žiakov motivuje aj možnosť získať v škole jednotky za mimoškolskú aktivitu prostredníctvom certifikátu a hodnotné vecné ceny (playstation, bicykel a ďalšie).


Ako prihlásim svoje dieťa?

Chcete sa pripojiť k viac ako 30.000 rodičom a zlepšiť vedomosti a prospech svojmu dieťaťu?

Je to veľmi jednoduché. Kliknite na tlačidlo Kúpiť teraz a zaregistrujte svoje dieťa. Po zaplatení cez platobnú bránu vám emailom zašleme Kartu na jednotky a prihlasovacie údaje do Stroja na jednotky. Tešíme sa na Vás.