Druhý ročník úspešnej
vzdelávacej súťaže

 • Najúspešnejší edutrenažér na Slovensku a v Českej republike
 • Domáce zábavné precvičovanie vedomostí
 • Zlepšenie prospechu žiakov
 • Nové zábavné úlohy na š.r. 2017/2018

Nové zábavné úlohy

 • DETEKTÍVKA
  Pátraním po chybách si žiak preverí svoj dôvtip

 • NEBEZPEČNÁ ZÓNA
  Náročné úlohy na čas len pre "odvážlivcov"

 • STRELNICA
  Žiak zostrelí správnu odpoveď

 • VEDOMOSTNÁ ČASOVKA
  Preverí všeobecný prehľad žiaka z rôznych oblastí

 • AJ SLOVNÍČEK+
  Bonusový slovníček na rozšírenie slovnej zásoby žiaka

 • DIKTÁTY+
  Bonusové diktáty pre vlastnú potrebu a precvičovanie žiaka

Overené učiteľmi a žiakmi

 • 25000+ úspešných riešiteľov
 • 1000 zapojených škôl
 • 4500 atraktívnych úloh
 • Zapracované pripomienky učiteľov
 • Overená metodika a bezchybné úlohy

Demo ukážka

Stroj na jednotky

 • Pre 1.až 9.ročník
 • Zábavnou formou k jednotkám
 • Úspešní riešitelia získajú Certifikáty na jednotky
 • Hodnotné ceny pre účastníkov
 • Na PC, tablete aj mobile

Registrácia

 • Doručenie registračných kartičiek poštou alebo od obchodných zástupcov
 • Oboznámenie žiakov so Strojom na jednotky a rozdanie kartičiek žiakom v triede
 • Vyzbieranie poplatku 8€ od žiakov so záujmom o registráciu
 • Odovzdanie zoznamu zapojených platiacich žiakov jednotlivých tried školskému koordinátorovi, ktorý žiakov zaregistruje na internete