NOVÉ TYPY ÚLOH

DETEKTÍVKA
Pátraním po chybách si žiak preverí svoj dôvtip
NEBEZPEČNÁ ZÓNA
Náročnejšie úlohy potrápia mozgové bunky
STRELNICA
Žiak zostrelí správnu odpoveď
VEDOMOSTNÁ ČASOVKA
Preverí všeobecný prehľad žiaka z rôznych oblastí
DIKTÁTY+
Bonusové diktáty pre vlastnú potrebu a precvičovanie žiaka

ŠTANDARDNÉ TYPY ÚLOH

SPEED MATEMATIKA
Zábavná forma počítania, pri ktorej žiak rieši jednoduché matematické príklady v časovom limite
PREKLAD
Preklady anglických viet do slovenčiny overia znalosti žiakov z angličtiny
DIKTÁT
Určenie gramaticky správnych slov na základe vypočutej nahrávky
SLOVNÉ ÚLOHY
Úlohy pre rýchle pochopenie a hravé zvládnutie matematických slovných úloh
DIKTÁT
Rovnako ako pri preklade, ale tentokrát jazykové znalosti žiakov preverí preklad viet zo SJ do AJ
SLOVNÉ DRUHY
Úlohy na poznanie a rozlišovanie jednotlivých slovných druhov
IQ TESTY
Zábavnými úlohami si žiak otestuje svoje schopnosti a logické myslenie
SLOVNÁ ZÁSOBA
Preklad jednoduchých slov otestuje slovnú zásobu žiaka
VETNÉ ČLENY
Hravá forma na zvládnutie a preskúšanie vetných členov
HRAVÉ ČÍSLA
Interaktívno hranie sa s číslami
GRAMATIKA
Rovnako ako pri preklade, no tentokrát jazykové znalosti žiakov preverí preklad viet z AJ do SJ
VYBRANÉ SLOVÁ
Doplňovačka písmen "I/Y" do slov preverí znalosti žiaka z vybraných slov a pravopisu
ČÍTANIE S POROZUMENÍM
Cvičenie zamerané na správne pochopenie čítaného textu